Các bác cho e hỏi là cách bố cục các file code và thư mục như thế nào là hợp lý ạ.

vd như mô hình MVC ...

Viết câu trả lời

Drop Images