nguyen bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@maverl ·


Em có 1 cái layout tạo từ ScrollingActivity , làm sao để set ảnh hay cho cái phần khoanh tròn kia mà khi scroll nó bị chui xuống dưới ToolBar ạ . tks

dang-cau-hoi-131

Viết câu trả lời

Drop Images