kyle_nguyen bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@kyle ·


Giúp mình với cả nhà ơi,mình mới học PHP,my Sql, còn chưa thông, các cao thủ giúp mình với.Mình cần tạo một ứng dụng quản lý sách băng PHP,mình đã tạo trong mysql một database tên là beginstudy,table :bookstore, mình đã tạo form tìm kiếm sách theo tên, tác giả, thể loại sách, nhưng mình ngu mãi cả tuần nay ko biết xuất dữ liệu ra từ mysql, trả về kết quả khi nhập tìm kiếm. Cả nhà ai rảnh bày mình với, xin chân thành cảm ơn ạ.

dang-cau-hoi-fdang-cau-hoi-

Viết câu trả lời

Drop Images

$key=$_GET['book'];
$sql ="select * from bookstore where sach like '%$key%';
$result = mysqli_query($conn,$sql);
while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
echo "
<tr>
<td>" .$row['tensach']. "</td>
<td>" .$row['tacgia']. "</td>
<td>" .$row['theloai']. "</td>
</tr>";
}