nguyen1 bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@quynh tôc ·


ở chỗ đăng nhâp khi mình kích chuột vào nó sẽ hiện ra thông báo và bắt mình đăng nhập thay vì mình tạo thêm 1 trang html Đăng nhập

dang-cau-hoi-ww

Viết câu trả lời

Drop Images

Bạn tạo 1 form ẩn.. khi click thì show form đăng nhập ra thôi