Tôi vừa cài bộ Android studio 3.6.3 trong Linux lite. Ctrinhf đã chạy ngay sau khi cài. Giờ không biết icon run ở đâu? Tks!

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận