cool bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@war ·


Mọi ng cho e hỏi, tsao ở cái Log thứ nhất arraylist của e lại ko có gì vậy ạ, rõ ràng là trong asycntask đã load đc dữ liệu rồi mà ? E đã gán dữ liệu cho arraylist rồi Ở Log2 thì array có dữ liệu. Mng chỉ hộ e chỗ sai vs dang-cau-hoi-3

Viết câu trả lời

Drop Images

Khi Asyntask được sử dụng, 1 thread mới được tạo chạy song song với luồng chính. Khi bác Log1 thì thread mới CHƯA CHẮC CHẮN chạy song thì không có kết quả (mặc dù câu lệnh chạy sau khi excute. Còn Log2 nằm trong onPost là phương thức được gọi khi AsynTask CHẮC CHẮN chạy song nên có dữ liệu là đương nhiên)