Bác nào từng dùng cái redis để đếm view post cũng như sau này hiển thị các danh sách bài viết đó theo view giảm dần không ạ , nếu có blog thì các bác viết 1 bài e kham khảo với, e đọc doc mà mông lung quá.

Viết câu trả lời

Drop Images

Đặt mỗi phần tử trong view list gồm 2 giá trị 1 là ID 2 là couting. Khi vào bài viết trỏ đúng tới ID ++ nó lên 1 giá trị. Khi lấy chỉ cần sort nó để lấy ID và where in nó theo ID đấy. https://redis.io/commands/sort