tu_anh bắt đầu chủ đề từ 2 năm trước

@Tú Anh ·


Xin chào các bạn ,mình có câu hỏi này muốn nhờ : Mình có 12 cái item con khi mình responsive với: TH 1 :màn hình >=1200px trở nên nó hiện 4 TH2: Khi >=900px vs < 1200px hiện 3 TH3 :khi < 900px nó hiện 2 item . Câu hỏi ở đây của mình là ví dụ với TH2 khi mình responsive làm thế nào để nó chạy hết cả 3 item kiểu mình click vào 3 item ban đầu next sang 3 item tiếp theo. -> Mình đã dùng owl-carousel thì khi click nó chỉ chạy 1 item còn với carousel của bootstrap thì mk k responsive đc Rất mong nhận đc sự giúp đỡ từ mọi người !!!

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

nhiepphong avatar

Bạn paste code lên mình xem