nhan1878 bắt đầu chủ đề từ 7 tháng trước

@Nhân ·


mình có làm 1 đồ án quản lý nhà trọ và mình muốn hỏi là làm thế nào để khi thêm thông tin mà khi nhập trùng số CMND thì sẽ hiện thông báo ạ. Mình sử dụng listview để hiên thị thông tin và mình k biết lênh nào để báo khi trùng 1 cột trong listview thì sẽ thông báo hết!!! Lập trình C# image 1

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận