Một rạp chiếu phim muốn tin học hóa việc bán vé vào cửa, nhưng do số lượng ghế có hạng và nhu cầu người xem cao, nên việc bán vé và đặt vé gặp nhiều khó khăn. Hãy mô tả một cấu trúc dữ liệu cho việc mua bán vé và quản lý việc đặt vé, hủy vé và chờ đến lượt cho các khác hàng có nhu cầu. chạy bằng python

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận