Các bác cho e hỏi là cách bố cục các file code và thư mục như thế nào là hợp lý ạ.

vd như mô hình MVC ...

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hoclaptrinh avatar

Anh có thể dùng react-boilerplate cho việc bố trí này