các bác cho e hỏi về vấn đề session trong php ạ :

  • Em đang có rất nhiều trang giờ e muốn gắn cho mỗi trang 1 session có giá trị khác nhau .
  • Đã gắn dc rồi e lại muốn khi request lên thì nếu đúng giá trị của trang đó rồi e lại thực hiện chức năng tìm kiếm trong table của mỗi trang đó thôi .
  • mong các tiền bối cho e cái gợi ý và tài liệu về cái session e đang muốn làm ạ ( e làm chức năng tìm kiếm của từng trang 1 nhưng lại chung cùng 1 action , ngôn ngữ của e là php laravel ạ )

Các tiền bối giúp và gợi ý cho e xin tài liệu ạ

Viết câu trả lời

Drop Images

2 Bình luận

nhiepphong avatar

test

nhiepphong avatar

test 2