hubrie bắt đầu chủ đề từ 5 năm trước

@capital ·


chào các bác, các bác cho em thỉnh giáo làm thế nào để chỉnh css trong một IFRAME của một trang khác

ví dụ như ẩn hoặc chỉnh kích thước một phần tử nào đó trong ifame ấy ạ

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

nguyen avatar

Nếu bị cross domain thì phải dùng postMessage để dùng js set

Bạn dùng postMessage như mình nói là ok đó