Các bác cho e hỏi tý ạ,

E muốn gọi 1 cái profile ra từ database, mà trong profile đấy thì có các thuộc tính: id, code, company, price, volum và ta có value = price*volume. em muốn sau khi gọi nó ra thì sắp xếp nó theo thứ tự sao cho value nào nhỏ thì profile ấy xếp trước, nhưng e đang gặp cái lỗi như hình , bác nào biết fix giùm e tý ạ, em cảm ơn.

cac-bac-giup-em-sap-xep-du-lieu-theo-thu-tu-trong-node-js-voi-a-cac-bac-giup-em-sap-xep-du-lieu-theo-thu-tu-trong-node-js-voi-a-1

cac-bac-giup-em-sap-xep-du-lieu-theo-thu-tu-trong-node-js-voi-a-cac-bac-giup-em-sap-xep-du-lieu-theo-thu-tu-trong-node-js-voi-a-2

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hoclaptrinh avatar

Xem log thì do response nhiều lần bị lỗi đó. res.json để trong for loop là sai rồi, kết thúc for loop rồi response.

Còn muốn sắp xếp có 2 option: 1 là query db, 2 là dùng function sort.

profiles = profiles.sort((a,b) => {
     return a.price - b.price;
})