kyle_nguyen bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@kyle ·


Cho mình hỏi cách chuyển đổi từ psd sang xml android...thanks

Viết câu trả lời

Drop Images

bạn thử dùng svg bao giờ chưa. nếu ko muốn phải mua thì tìm hiểu nó nhé, nó cũng là định dạng vector, có thể design trong AI rồi import vào AS được đó. Chuột phải res >> import Vector assest...