hubrie bắt đầu chủ đề từ 7 năm trước

@capital ·


Vấn đề là có cao thủ nào cho em xin đôi lời góp ý với ạ. bây giờ em phải làm là nối 2 thành phần lại với nhau mà chưa biết nên làm thế nào cả TT mong anh chị nào có ý tưởng gợi ý giúp em vs

cach-noi-2-thanh-phan-trong-html-css-sadsad

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

nguyen avatar

tìm hiểu về canvas đi, có thể được.