Dùng PHP: mình tạo một cửa sổ thi trắc nghiệm trên web, nhưng nó cứ hiện tiêu đề ứng dụng ở trên, nên người thi có thể chuyển từ ứng dụng này sang ứng dụng khác để tra cứu. Vậy mình muốn cửa sổ thi không có tiêu đề (như dạng xem vi deo fullscreen ý), thì code thế nào ạ. Xin cảm ơn

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận