danhtran bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@Danh ·


em đang làm ứng dụng về điểm danh.. đã show được danh sách từ sql ra tbale và hiển thị được checkbox trong column. nhưng tới chỗ tích chọn để update vào csdl thì cứng.. ai bày giúp e với ạ

Viết câu trả lời

Drop Images