Chào các anh

Cho em hỏi là dùng VueJS để làm web app thì authentication kiểu gì?? em dùng CI làm backend.

Có kiểu phải viết API login rồi nếu true thì chuyển stage k??? Em mới chuyển qua vue nên hỏi hơi ngớ ngẩn ạ

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hoclaptrinh avatar

Bạn có thể dụng JWT để làm authentication.

Flow có thể như sau:

  • Backend tạo ra API login
  • Khi front-end (vue) request login với username & password. Nếu đúng bạn trả về một token.
  • Lưu token đó vào local storage chẳng hạn.
  • Với mỗi trang yêu cầu có authentication thfi trước khi truy cập vào trang đó bạn phải check token. Nếu đúng thì next. Không thì delete token trong local storage và thực hiện lại login.