Cho mình hỏi chèn icon cho Tabbar bên Android dùng hàm gì ạ ? Mình đọc trên doc thì IOS dùng tabBarIcon nó kêu only IOS, mình cũng ShowIcon : true vào mà vẫn không được.

Viết câu trả lời

Drop Images