các bạn ơi sao mình cho code chữ chạy vào web: http://green-diamondhalong.com/ bằng code này mà nó không được nhỉ, cảm ơn mọi người Ví dụ - 1

Vi du the marquee trong HTML Hoc HTML tai hoclaptrinh.vn - Vi du cach su dung the marquee.

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

s1mple avatar

bạn f12 nên xem sai ở đâu, có thiếu thư viện js, css ko