hubrie bắt đầu chủ đề từ 6 năm trước

@capital ·


[CSS] Các bác cho em hỏi là giờ em có trang home số sản phẩm ở trang là 3 trên web. giờ em muốn hiển thị trên các mobile là 2 sp. Nhưng mà header footer không thay đổi thì có cách nào không ạ. Em cám ơndang-cau-hoi-bán2dang-cau-hoi-bán

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

nguyen avatar

col-md-4 col-xs-6

or

@media only screen and (max-width: 500px) { // cssnó?

bác thử xem dc ko