Các bác cho em hỏi với.

Em nhận response từ serve truyền vào ajax, sau dó em append vào 1 id. và có tạo button cho phần append. nhưng e bắt sự kiện cho click đó mà k dc(nếu bắt từ phần đổ dữ liệu thì ok) có bác nào biết lsao bắt dc luôn sự kiện sau khi append k ạ???

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hoclaptrinh avatar

Cái này do DOM chưa có cái nút đó đó bạn!

Bạn dùng thử

$(document).on('your_event', "element_id", function()