Chào mọi người

Có cách nào dùng webpack mà khi build file .css ra nó sẽ tự replace các className ở file .css và file .html ko ạ, giống kiểu fb ý ạ.

Thank all !

Viết câu trả lời

Drop Images