Theo các bác: Cơ sở dữ liệu cục bộ nào tốt nhất cho RN?

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hoclaptrinh avatar

Trên các diễn đàn họ hay gợi ý dùng realm :) tuy nhiên với việc app lớn thì nên dùng, app nhỏ mình thấy dùng redux là ổn r