lamnguyencase2005 bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@Lam ·


tự học lập trình để làm việc mau hơn.

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

nhiepphong avatar

Hoàn toàn có thể dc bạn nhé nếu bạn kiên trì chịu khó tìm tòi và học hỏi, bạn tham khảo một số tài liệu từ cơ bản để bắt đầu nhé:

Học html: https://hoclaptrinh.vn/tutorial/hoc-html

Học css: https://hoclaptrinh.vn/tutorial/hoc-css

Học JavaScript: https://hoclaptrinh.vn/tutorial/hoc-javascript

Học PHP: https://hoclaptrinh.vn/tutorial/hoc-php