nguyen1 bắt đầu chủ đề từ 1 năm trước

@quynh tôc ·


Các bác cho mình hỏi với, mình đang dùng vlc để chạy link rtsp, hiển thị video camera lên 1 surfaceview, giờ làm sao để mình lấy được ảnh từ surfaceview nhỉ, kiểu như khi mình click vào 1 button thì lấy được 1 ảnh từ video đang chạy ở surfaceview ý Mình dùng các từ khóa "android get data from surfaceview", "android get bitmap from surfaceview", "android capture image surfaceview" nhưng chưa được @@

Viết câu trả lời

Drop Images

Bạn chụp view đó lại lưu vào bộ nhớ rồi hiển thị lên