Chào mn em bị lỗi này khi cài đặt React Native, vậy thì cách để fix nó ntn vậy các cao nhân

Many thanks !!

em-bi-loi-khi-cai-dat-react-native-mong-cao-nhan-chi-cach-fix-em-bi-loi-khi-cai-dat-react-native-mong-cao-nhan-chi-cach-fix-01

Viết câu trả lời

Drop Images

2 Bình luận

hoclaptrinh avatar
Bình luận đã bị xoá
hoclaptrinh avatar

Bác search how to set android_home environment variable windows xem

Có thể bác chưa cài sdk, hoặc cài nhưng chưa set biến môi trường.