Em mới học nodejs. Hiện tại em đang gặp vấn đề trong xử lí page not found trong express. Em thử google nhưng không khả thi lắm. Mong mọi người giúp đỡ ạ.

Em dùng module express để trả request , em gặp vấn đề trong xác định url request lên có tồn tại hay không để trả lại page 404 ý ạ

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hoclaptrinh avatar

Cho cái middleware xử lý 404 xuống dưới cùng. sau tất cả các app.get,.. hay app.use(router của express