Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

truongtuongtu avatar

Về cơ bản có thể chia ra

  • Lập trình phần mềm : các phần mềm trên máy vi tính, game ... mảng này học C, C++, C#,VB.NET, Python
  • Lập trình di động: các app, game trên thiết bị di dộng như điện thoại, tablet ... học Objective-C, Swift, Java, C++
  • Lập trình web: viết các web site như hoclaptrinh,dantri,vne... HTML,CSS, PHP, Java, JavaScript, MySQL

Trước tiên e cần mua 1 lốc bò húc, 1 lốc cà phê, 1 lốc trà đặc uống mỗi thứ 1 cốc sau đó đêm ko ngủ nằm vắt tay lên trán nghĩ xem mình thích theo hướng nào rồi lựa chọn 1 thứ để học, ví dụ theo mảng web thì học html, css trước.

  • ... python

Tùy theo em muốn đi theo hướng nào mà chọn0