Em viết phương thức post và gọi ở form như vậy nhưng không được ạ. Bị lỗi như ảnh cuối. Đã xóa cache các kiểu luôn không biết tại sao luôn :(

em-viet-phuong-thuc-post-va-goi-o-form-bi-loi-em-viet-phuong-thuc-post-va-goi-o-form-bi-loi-03

em-viet-phuong-thuc-post-va-goi-o-form-bi-loi-em-viet-phuong-thuc-post-va-goi-o-form-bi-loi-02

em-viet-phuong-thuc-post-va-goi-o-form-bi-loi-em-viet-phuong-thuc-post-va-goi-o-form-bi-loi-01

em-viet-phuong-thuc-post-va-goi-o-form-bi-loi-em-viet-phuong-thuc-post-va-goi-o-form-bi-loi-04

Viết câu trả lời

Drop Images

Lỗi này là nạp do nạp Session có vấn đề rồi. Nó ko lưu được Session CSRF lúc khởi tạo. Bạn check xem server ở local đã có session chưa hoặc xem cấu hình driver session của laravel là gì!