lov bắt đầu chủ đề từ 6 tháng trước

@LoV ·


Có cách nào có thể implements interface cho cả lớp cha và lớp coc không ạ em có lớp cha là Person điền thông tin tên người, lớp con là Student điền thông tin tuổi interface Action có 2 phương thức là nhậpthongtin và xuấtthongtin thì làm thế nào để 2 lớp cha con trên đều implements được cái interface Action ạ?

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận