luan bắt đầu chủ đề từ 4 tháng trước

@luan ·


em muốn chuyển từ py sang exe chuyển song lcu1 mơ app thì nó bị lỗi như kia em đã thử gg và vẫn ko làm được mng giúp em với

failed to execute script pyinstaller image 1failed to execute script pyinstaller image 2

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận