Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

ducngochd avatar

Sao bài này mà cũng hỏi?

ducngochd avatar

@ducngochd : Công nhận.

ducngochd avatar

@ducngochd : Học sinh bây giờ lười suy nghĩ quá