Chào các anh

Cho em hỏi model của em là ntn. Khi em lưu mới 1 User thì cho dù nó trùng username thì vẫn insert dc ạ. Mọi người giúp em với. Em cám ơn nhiều

giup-em-model-cua-mongodb-bi-trung-lap-giup-em-model-cua-mongodb-bi-trung-lap-1

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hoclaptrinh avatar

Khả năng cao là do lúc collections được tạo ra là bạn chưa có để unique, sau đó bạn mới để unique vào. Dùng mongo command chạy cho lẹ.

db.getCollection('users').ensureIndex({username: 1}, {unique: true})