nguyenanhh bắt đầu chủ đề từ 4 ngày trước

@127 ·


cài đặt phép cộng trên Fb vd: P=2147483647; W=8; a=2147483646; b= 2147483643 Yêu cầu:

  • In biểu diễn ma trận của p
  • In kết quả a+b theo tt cộng chính xác bội và giá trị bit nhớ
  • In kết quả cộng trên trường Fp

cài đặt thuật toán trừ trên Fp Ví dụ1: p=2147483647; W=8; a=1387624979; b= 1568424364 VD2:p=433494437, a= 333294897, b= 183494999 VD3: p= 433494437, a=233294897, b= 383494999

Yêu cầu:

  • In kết quả của phép trừ chính xác bội In kết quả của phép trừ trên Fp Bài 6: Cài đặt chương trình tính phép nhân Ví dụ 1: p=2147483647; W=8; a=524647; b= 32549 Ví dụ 2: p=2147483647; W=8; a=2348762; b= 98637

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận