Các cụ cho mình hỏi 2 câu nhé. Mình đang build một side project vừa học vừa chơi dạng headless cms để sử dụng content cho nhiều platform khác nhau.

  1. Mình có tìm một số opensource về cms để tham khảo nhưng hầu như không có cái nào phù hợp để làm headless cms. ( Hiện tại thì mấy cms dạng này nó toàn cho thuê dịch vụ theo tháng ) nên mình sẽ tự build một cái nhỏ nhỏ cho vừa với nhu cầu sử dụng theo stack : MERN => Vậy các cụ có thể tư vấn một vài packages hay trong các trường hợp như authenticate user, fullpage search, graph, chart được không?

  2. Do là headless nên toàn bộ giao tiếp sẽ thông qua Json api. Vậy giả sử client mình dùng react thì khi người dùng tương tác với bài viết ( giả sử như vote, comment, edit bài viết ... ) thì mình phải xử lý như thế nào cho đúng?

Stack dự

"content repository" : Node, mongodb, express, graphql

"client" : react - redux

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hoclaptrinh avatar

Bạn có thể dùng

Auth: pasport + jsonwebtoken Hoặc Authozation có packet node_acl.