nguyen1 bắt đầu chủ đề từ 6 năm trước

@quynh tôc ·


M.n cho mình hỏi làm sao để làm được cái khung như này bằng HTML và CSS ạ. Thanks

dang-cau-hoi-213

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hot avatar

cái div cho cái content nội dung rồi border nó lại.

1 cái div cho mũi tên kia.chỉ bỏborder-left đi thôi ( css mũi tên ;v )

Border-radius: còn mũu tên dùngbefore hoặc after