kyle_nguyen bắt đầu chủ đề từ 4 năm trước

@kyle ·


Các bác giải thích giúp em đoạn code này với ạ . Please! and thanks so much! Đây là một hiệu ứng nhỏ, khi đưa chuột vào đối tượng thì hình sẽ thay đổi và đưa chuột ra thì trở lại default. Em muốn hỏi về ý nghĩa ở dòng 15 và 20 trong file html có báo thêm "(i)" và nó kết nối như thế nào với hàm function đứng đằng trước. Đây là file chứa đoạn mã. http://www.mediafire.com/file/ypb8z1lxi5dvc8k/rollover.rar

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận