Cho em hỏi lỗ hổng SQL Ijection là gì với ạ Và làm thế nào để khắc phục lỗ hổng này

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

nhiepphong avatar

Chào bạn Bạn tham khảo bài viết này nhé

SQL INJECTION là gì? Tại sao SQL INJECTION lại nguy hiểm

SQL Injection