Mình có 1 đoạn code Html như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
     <head>
          <title> Hiển thị tên thẻ </title>
     </head>
     <body>
          Thẻ <blink></blink> dùng để 
          tạo dòng chữ nhấp nháy
     </body>
</html>

Câu hỏi: Khi mình lưu file này và chạy trên trình duyệt thì nhận được dòng chữ: "Thẻ dùng để tạo dòng chữ nhấp nháy". Mọi người cho mình hỏi làm cách nào để in được cả dòng chữ :<blink></bilnk> ra trình duyệt ạ?

Viết câu trả lời

Drop Images

Bạn có thể chỉnh câu hỏi cho dõ dc ko


Làm sao để hiển thị cặp thẻ "blink" ra trình duyệt khi load trang ạ


&lt;blink&gt;&lt;/blink&gt; Bạn dùng các ký tự đặc biệt như trên nếu viết theo html thuần. Ngoài ra ở các ngôn ngữ lập trình web có hàm in nguyên văn bản nhập vào.