Ví dụ mình gõ Inp thì nó phải đưa ra gợi ý là Input hoặc mình gõ KeyCode.DownArr thì nó phải hiện gợi ý là KeyCode.DownArrow nhưng mình lại không có mà các từ như Console v.v... lại có , mình bị thiếu gì ạ ??

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận