Hello mọi người.

Hôm nay mình gặp 1 issue thế này. mà chỉ bị trên browser ME(microsoft edge). Tình hình là mình có con server api node js và mình đã khai báo domain để access vào(tức là những domain mình allow thì mới được call api của mình). đối với những browser khác(chrome, safari, firefox, ie11) thì không bị vẫn connect bình thường. Nhưng thằng browser ME call thì nó lại bị Origin [domain] not found in Access-Control-Allow-Origin header.

p/s: có ai từng bị như mình chưa ạ?

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hoclaptrinh avatar

Hôm nay mình gặp 1 issue thế này. mà chỉ bị trên browser ME(microsoft edge)

Express thêm cái này:

res.header("Access-Control-Allow-Origin", "*");
res.header("Access-Control-Allow-Headers", "Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept");