kyle_nguyen bắt đầu chủ đề từ 4 năm trước

@kyle ·


Các tiền bối giúp em vấn đề này với. Em định làm project từ a tới z về web shop csdl em tạo rùi nhưng mà dữ liệu thì chua có. Em tải 1 template bjo xay dựng các mục menu và đăng nhập. Em đang lúng túng quy trình nên làm cái gì trước . Hay là lam tramg quản lý trước rùi từ trang quản lý insert Dữ li ệu rùi mới làm các trang php. Project đầu tiên nên hơi lúng túng. Help ... Please

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

cool avatar

Từ database và nhu cầu thiết kế sơ các màn hình ra giấy. Thống kê các hàm cần có của mỗi màn hình. Thiết lập các hàm chung. Code chi tiết từng hình - gán kết lại