mọi người cho em hỏi với ạ!!! em có đề bài này không biết nên làm từng thuật toán ra từng bài riêng hay làm chung 1 cái package luôn ạ!!! em mới học java chưa rành nên mong mng chỉ ạ

Program 1:

  • Nhập chiều dài n và các phần tử của dãy các số nguyên A từ bàn phím. Toàn bộ dãy A được lưu trữ trong một mảng số nguyên.
  • Sử dụng các thuật toán Selection Sort, Shell Sort và Quick Sort để sắp xếp dãy A. Chương trình sẽ in các kết quả sắp xếp theo từng thuật toán ra màn hình.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận