nguyen1 bắt đầu chủ đề từ 4 năm trước

@quynh tôc ·


Google nó báo thế này "Chỉ có khoảng 50% nội dung cuối cùng trong màn hình đầu tiên có thể được hiển thị bằng phản hồi HTML đầy đủ " làm sao để khắc phục nhỉ

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hot avatar

Tối ưu hóa phân phối css, ví dụ bạn inline 1 bố cục mà khi tải xong html là web đã thành hình. Chứ k phải chờ các thứ nhử tải file css. Còn javascript thì nên async nó