Mọi người cho mh hỏi với.. Mọi lần khi start app lên mình dùng lệnh : react-native run-android.. nó start server js xong build app ngay trong màn hình cmd đó.. nhưng hôm nay nó start thẳng cái app của mình lên xong mới start server js xong mở thêm 1 màn hình cmd khác mới build app .. Kết quả sau khi build là app không bật lên được .. Giờ làm sao cho nó build lại theo cách bình thường vậy mn

Viết câu trả lời

Drop Images

React-native run-android là nó cài app debug vô máy, chỉ chạy 1 lần là được rồi bạn, những lần sau chỉ cần chạy react-native start rồi vào genymotion hoặc đt mở app debug đã cài lên là được.

Nếu bạn chỉnh sửa sâu mới cần chạy lại lệnh run-android ( vd. sửa file trong mục android hoặc ios )