Chào cả nhà ạ

Em có setup 1 server centos 6 lên google cloud, em đã cài mongodb lên và run service, setup user thành công, mở port 27017, tuy nhiên e vẫn không thể connect đến db từ bên ngoài được, cả Robomongo lẫn code. ai làm qua rồi cho e xin chút chỉ dẫn với ạ.

Viết câu trả lời

Drop Images

1 Bình luận

hoclaptrinh avatar

Bạn vào /etc/mongod.conf kiểm tra xem network interfaces đã enable port 27017 chưa hay vẫn đang bind sang local IP?