Chào cả nhà, Mình đang học thêm về laravel, Hiện đang sử dụng phiên bản 5.6 để học tập. Trong ckeditor phần nội dung bài viết, nếu tự viết thì không sao nhưng lúc copy bài viết từ 1 website khác về thì lúc xem bài. Cuối cùng của bài nó bị xuất ra 1 mớ lằng nhằng JSON , mà nội dung là nội dung của bài viết.

Ai đã có kinh nghiệm xử lỹ vấn đề này cho mình xin giải pháp khắc phục với ạ.

Lỗi bài viết xuất hiện 1 đống thứ lạ lạ như json khi copy nội dung từ website khác về image 1 Lỗi bài viết xuất hiện 1 đống thứ lạ lạ như json khi copy nội dung từ website khác về image 2 xin cám ơn.

Viết câu trả lời

Drop Images