React Native mọi người cho em hỏi với.

Làm cách nào để debug dc trên android 4.4.2 nhỉ. Buildtool tối thiểu cho react-native là 23 nên ko chạy dc trên android 4.4.2

Em đang bị lỗi hàm fetch request fail trên android 4.4.2 còn các bản khác ko vấn đề j cả. Ko debug dc nên ngay cả log cũng ko đọc dc

Viết câu trả lời

Drop Images